G

Chứng nhận chất lượng

Với định hướng phát triển bền vững và mong muốn trở thành " Thương hiệu gắn kết cộng đồng" , Picomat luôn chú trọng đến các hoạt động kiểm tra chất lượng, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm an toàn cho sức khỏe con người.

  • Kết quả thử nghiệm sản phẩm picomat

  • Kết quả test chống cháy lan

  • CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015