Trong thời gian vừa qua, giá nhựa PVC liên tục biến động mạnh. Đà tăng giá PVC diễn ra trên toàn cầu, chủ yếu diễn ra kể từ quý 2 năm 2020 vẫn tiếp tục có thêm động lực.

Picomat thông báo điều chỉnh giá vãn nhựa từ ngày 16-10-2021

Trong bối cảnh thị trường nguyên liệu bột nhựa PVC và các chất phụ gia liên tục biến động mạnh cùng với nguồn cung khan hiếm và không có dấu hiệu cho thấy quá trình tăng giá sẽ dừng lại.

Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện nay chúng tôi tuyển dụng các vị trí làm việc tại Hà Nội như sau...

Trong thời vừa qua giá bột nhựa PVC cũng như giá phụ gia liên tục tăng cao. Mặc dù Picomat đã cố gắng tăng lượng dự trữ...

Ảnh hưởng bởi đại dịch Covid trên toàn cầu và thời kỳ bảo dưỡng dây chuyền sản xuất, các nhà máy ở Mỹ và châu Á giảm lượng...