Sáng nay (28/7), 20 triệu cổ phiếu PCH của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat đã chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đánh dấu mốc phát triển mới sau hơn 10 năm hoạt động.

Thư mời lễ khai trương giao dịch cổ phiếu - Công ty Cổ phần Nhựa Picomat (mã cổ phiếu PCH)

Nhựa được biết đến là có khả năng tồn tại trong môi trường nhiều năm.

Xuất khẩu các sản phẩm nhựa sang Mỹ vẫn theo xu hướng tăng mạnh trong đầu năm 2022.

Ngày 29/4/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat đã diễn ra và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến báo cáo hoạt động tài chính 2021 và trình ĐHCĐ kế hoạch, chiến lược hoạt động trong năm 2022.

Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện nay chúng tôi tuyển dụng các vị trí làm việc tại Hà Nội như sau...