Mục tiêu đặt ra là đến năm 2025 cơ bản thiết lập nền tảng Tài chính số hiện đại, công khai, minh bạch dựa trên dữ liệu lớn, dữ liệu tài chính mở. Đến năm 2030 hình thành hệ sinh thái Tài chính số phong phú, hiện đại trên mọi lĩnh vực, đảm bảo tính hiệu quả và an toàn thông tin.

Ngày 15/9, Cục Thuế TP Hà Nội đã tuyên dương, khen thưởng cho 209 doanh nghiệp, người nộp thuế tiêu biểu có thành tích sản xuất kinh doanh hiệu quả và thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2021.

IRELAND-Các nhà khoa học phát triển một loại nhựa tiêu diệt những virus có khả năng tồn tại lâu trên các bề mặt và lây nhiễm trong bệnh viện như nCoV.

Sáng nay (28/7), 20 triệu cổ phiếu PCH của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat đã chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đánh dấu mốc phát triển mới sau hơn 10 năm hoạt động.

Thư mời lễ khai trương giao dịch cổ phiếu - Công ty Cổ phần Nhựa Picomat (mã cổ phiếu PCH)

Nhựa được biết đến là có khả năng tồn tại trong môi trường nhiều năm.