T

Tin Picomat

Picomat được vinh danh doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế 2021

Ngày 15/9, Cục Thuế TP Hà Nội đã tuyên dương, khen thưởng cho 209 doanh nghiệp, người nộp thuế tiêu biểu có thành tích sản xuất kinh doanh hiệu quả và thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2021. 

 

Với mục đích ghi nhận, tôn vinh những đóng góp to lớn của các doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của Thành phố; động viên cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, duy trì và phát triển sản xuất. 

Tại Hội nghị tuyên dương của Cục Thuế TP Hà Nội, Công ty Cổ phần nhựa Picomat được vinh danh và trao bằng khen vì đã có thành tích sản xuất kinh doanh hiệu quả và thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2021.

 

Năm 2022, Picomat vẫn nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn, dịch bệnh để phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu nộp ngân sách hàng năm... Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội.