Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, các vật liệu cách âm, cách nhiệt được sáng chế và một giải pháp đang được...